Skip navigation

Groenten- en fruittransport

De belangrijkste groepagelijnen voor dit transport gaan naar Duitsland en Noord-Frankrijk. Ook hier geldt weer dat wij door onze ervaring en kennis van het product kwaliteit leveren.